Diensten

Milieuadvies

Voor al uw vragen op vlak van milieu en ruimtelijke ordening bent u bij ons aan het goede adres. Wij bezorgen u duidelijke antwoorden en pasklare oplossingen op maat van uw bedrijf.

Enkele voorbeelden:

  • u wenst  een aanpassing/uitbreiding door te voeren in uw bedrijf en u wil weten aan welke regelgeving precies dient voldaan te worden.
  • u wenst een overname/verkoop van een bedrijf te doen en u stelt zich de vraag welke bodemonderzoeken dienen uitgevoerd te worden.
  • u wil weten of uw gevaarlijke producten juist opgeslagen worden. 

Aanvragen omgevingsvergunning

LT milieuadvies stelt omgevingsvergunningsaanvragen (voormalige milieuvergunningsaanvragen) op naar aanleiding van een nieuwe inrichting, een regularisatie, een uitbreiding, een overname of een hernieuwing van de milieuvergunning.

De aanvragen worden op maat van het bedrijf opgesteld waarbij u één contactpersoon heeft, die uw dossier van aanvang tot en met het verkrijgen van de vergunning volledig opvolgt.

Milieucoördinator

De milieuregelgeving wordt steeds complexer en het bijhouden daarvan is een tijdrovende aangelegenheid. Diverse klasse I-inrichtingen dienen verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Grote bedrijven hebben meestal een interne milieucoördinator in dienst. Voor kmo‘s is dat vaak niet op te brengen. Zij kunnen LT milieuadvies inschakelen om op te treden als extern milieucoördinator en zo de milieuzaken voor hen te behartigen waarbij hiermee een zorg uit handen wordt genomen van de kmo.

Het handelt onder meer om:

  • praktische oplossingen zoeken voor knelpunten en tekortkomingen
  • juridische steun bij kwesties tussen overheid en bedrijven
  • het op de hoogte houden van veranderingen in de regelgeving, die voor uw bedrijf van belang zijn
  • het periodiek uitvoeren van een rondgang in uw bedrijf

Milieuadministratie

De milieuregelgeving en wetgeving rond ruimtelijke ordening worden steeds complexer en het bijhouden ervan is een tijdrovende aangelegenheid. Hierdoor is het voor bedrijven niet altijd evident om ervoor te zorgen dat de implementatie en de administratie rond milieu & ruimtelijke ordening steeds goed in orde zijn. LT milieuadvies kan u hiermee helpen door ondersteuning te bieden aan u of uw medewerkers of door de volledige milieuadministratie voor u uit te voeren.

Voorbeelden van milieuadministratie zijn:

  • het invullen van het integrale milieuverslag
  • het invullen van de aangifte van de afvalwaterheffing
  • het implementeren van een oplosmiddelenboekhouding

Energie (epc)

In het kader van verhuur of verkoop van woningen dient een energieprestatiecertificaat (epc-attest) beschikbaar te zijn van de woning. Luc Tryssesoone is erkend als energiedeskundige A om deze certificaten op te stellen.

Omgevingsadvies

Met de invoering van de omgevingsvergunning is een grondige hervorming van het vergunningenlandschap in Vlaanderen doorgevoerd voor ondernemers, waarbij de milieu- en stedenbouwkundige vergunningen voortaan geïntegreerd zijn in de omgevingsvergunning. Hierbij dient één procedure doorlopen te worden om een omgevingsvergunning te verkrijgen.

LT milieuadvies geeft antwoorden op al uw vragen inzake de omgevingsvergunning en stelt aanvragen met betrekking tot de omgevingsvergunning op. Wij staan open voor samenwerking met architecten.