Milieucoördinator

De milieuregelgeving wordt steeds complexer en het bijhouden daarvan is een tijdrovende aangelegenheid. Diverse klasse I-inrichtingen dienen verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Grote bedrijven hebben meestal een interne milieucoördinator in dienst. Voor kmo‘s is dat vaak niet op te brengen. Zij kunnen LT milieuadvies inschakelen om op te treden als extern milieucoördinator en zo de milieuzaken voor hen te behartigen waarbij hiermee een zorg uit handen wordt genomen van de kmo.

Het handelt onder meer om:

  • praktische oplossingen zoeken voor knelpunten en tekortkomingen
  • juridische steun bij kwesties tussen overheid en bedrijven
  • het op de hoogte houden van veranderingen in de regelgeving, die voor uw bedrijf van belang zijn
  • het periodiek uitvoeren van een rondgang in uw bedrijf