Omgevingsadvies

Met de invoering van de omgevingsvergunning is een grondige hervorming van het vergunningenlandschap in Vlaanderen doorgevoerd voor ondernemers, waarbij de milieu- en stedenbouwkundige vergunningen voortaan geïntegreerd zijn in de omgevingsvergunning. Hierbij dient één procedure doorlopen te worden om een omgevingsvergunning te verkrijgen.

LT milieuadvies geeft antwoorden op al uw vragen inzake de omgevingsvergunning en stelt aanvragen met betrekking tot de omgevingsvergunning op. Wij staan open voor samenwerking met architecten.