Voor KMO & landbouw

De firma LT milieuadvies begeleidt bedrijven die ondersteuning nodig hebben in alles wat met milieu en omgeving te maken heeft.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het verlenen van consultancy op maat voor de kmo- en landbouwbedrijven inzake de toepassing van de milieuwetgeving en is actief in Vlaanderen, vooral in de regio Kempen.

Sterk team om u milieuadvies te geven.

Luc Tryssesoone is bio-ingenieur van opleiding en heeft vóór de oprichting van LT milieuadvies in 2001 verscheidene jaren gewerkt voor de werkgeversorganisatie Agoria als milieuconsulent voor het verlenen van eerstelijnsadvies aan bedrijven.
Vanaf 2008 werd het adviesbureau versterkt met de komst van Annick Verheyen. Zij is eveneens bio-ingenieur van opleiding en is jaren werkzaam geweest als kwaliteitsmanager in de voedings- en nucleaire sector. Zij zijn beiden lid van VMx, de vereniging voor Vlaamse milieuprofessionals, en actief in UNIZO.
Beiden zijn erkend als milieucoördinator type A en B en treden op als extern milieucoördinator. Luc Tryssesoone treedt eveneens op als energiedeskundige type A.

Persoonlijke en klantgerichte aanpak

Wij streven naar een klantgerichte en pragmatische aanpak waarbij praktijkgerichte adviezen en dossiers opgemaakt worden op maat van de klant. Uw dossier wordt steeds behandeld en opgevolgd door eenzelfde contactpersoon.
Afhankelijk van het project wordt samengewerkt met diverse andere specialisten, onder meer architecten, erkende laboratoria, erkende bodemsaneringsdeskundigen en geluidsdeskundigen.

Contacteer ons